Τι είναι βαρηκοΐα;

Είναι η απώλεια της ακουστικής οξύτητας διαφόρων βαθμών. Υπάρχουν 3 τύποι βαρηκοΐας : η αγωγιμότητας, η νευροαισθητήριος και η μικτή. Στη βαρηκοΐα αγωγιμότητας παρουσιάζεται διαταραχή κατά τη μεταφορά του ήχου προς το έσω ους, όπου βρίσκεται και το ακουστικό νεύρο, ενώ στη νευροαισθητήριο βαρηκοΐα παρουσιάζεται διαταραχή στο έσω ους προς το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Τελικά ποιό είναι το πρόβλημα;

Στα παιδιά εμφανίζεται βαρηκοΐα αγωγιμότητας συνήθως λόγω εκκριτικής ωτίτιδας, όπου σχεδόν πάντα συνυπάρχουν και υπερπλαστικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) και νευροαισθητήριος βαρηκοΐα, όταν υπάρχουν γενετικά αίτια, λοιμώξεις (π.χ. ανεμοβλογιά), τραύμα, έντονος θόρυβος, περιγεννητικά αίτια και ωτοτοξικότητα.

“Τι είπες, μαμά;” και η σκέψη του γονιού είναι μήπως είναι αφηρημένο το παιδί ή όντως δεν ακούει καλά.

Πότε ελέγχουμε την ακοή στα παιδιά;

Απαραίτητα πια γίνεται ο καθολικός νεογνικός έλεγχος ακοής, δηλαδή ο έλεγχος ακοής των νεογνών από τη γέννηση έως και τους 3 μήνες ζωής. Οι ίδιες εξετάσεις για να ελέγξουμε την ακοή γίνονται έως και την ηλικία των 4 ετών, όταν παρατηρούμε ότι το παιδί παρουσιάζει δυσχέρεια στην ομιλία.

Τα παιδιά από 4 έως 6-7 ετών χρήζουν εξέταση στην ακοή, εάν είναι αφηρημένα συνεχώς, επαναλαμβάνουν ερωτήσεις, δυναμώνουν την ένταση ήχου στην τηλεόραση ή παρουσιάζουν διαταραχές στο λόγο.

Τα παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει να υποβάλλονται σε μέτρηση ακοής.

Πώς ελέγχουμε την ακοή στα παιδιά;

Αρχικά σημαντική είναι η λήψη ενός σωστού ιστορικού τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας.

Ο καθολικός νεογνικός έλεγχος ακοής πραγματοποιείται με τις ωτοακουστικές εκπομπές και εάν κρίνεται απαραίτητο η χρήση αυτόματων ή μη ακουστικών προσκλητών δυναμικών. Οι ίδιες εξετάσεις για να ελέγξουμε την ακοή γίνονται έως και την ηλικία των 4 ετών.

Στη συνέχεια με τα παιδιά από 4 έως 6-7 ετών συνήθως η διαδικασία γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού. Δηλαδή γίνεται ακοολογικός έλεγχος με φωνητική ακοομετρία με τη χρήση φωνητικού υλικού και εικόνων και με τονική ακοομετρία μέσω παιχνιδιού που ονομάζεται παιχνιδο/παιγνιο-ακοομετρία.

Τα παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκτός εάν έχουν και διαταραχές ανάπτυξης, εκτελούν την ακοομετρία όπως και οι ενήλικες.

Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση αντιμετώπιση της βαρηκοΐας στα παιδιά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη λόγου και ομιλίας.
Βιβλιογραφικές πηγές:
1. Αθανασιάδης-Σισμάνης, Α. (2011) Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου. Μεταμόρφωση Αττικής: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
2. Σκουλάκης, Χ. & Κολτσιδόπουλος, Π. (2011) Η Ωτορινολαρυγγολογία σε ερωτήσεις και απαντήσεις τεύχος πρώτο : το αυτί Μεταμόρφωση Αττικής: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. 3. Κουδουμνάκης, Μ., Κουδουμνάκη, Ε. & Χελιδόνη, Μ. (2014) Άτλας Παιδιατρικής Ωτορινολαρυγγολογίας Αθήνα: Εκδόσεις Μένανδρος