Ο σκοπός κάθε Ιατρού είναι σύμφωνα με τον Όρκο του Ιππποκράτη….

Επιπρόσθετα επιδιώκουμε ….